Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Thermal relations leading to the formation of gaseous phase within the ice covering lakes and ponds
Název práce v češtině: Teplotní vztahy vedoucí ke vzniku plynné fáze v ledu rybníků a jezer
Název v anglickém jazyce: Thermal relations leading to the formation of gaseous phase within the ice covering lakes and ponds
Klíčová slova: teplotni datalogery, teplota zamrzlych jezer, slapy, fazove premeny, hydrogeologie
Klíčová slova anglicky: temperature dataloggers, temperature of the frozen lakes, tides, phase transitions, hydrogeology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2011
Datum zadání: 24.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Petr Dědeček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zjistit co ovlivňuje fluktuace teplot v jezerech, které jsou pokryty ledem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Explore variables that have effects on the temperature fluctuation of the water below the ice of the frozen lakes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK