Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In planta produkce nanočástic specifické délky s použitím RNA a obalového proteinu Viru tabákové mozaiky (TMV)
Název práce v češtině: In planta produkce nanočástic specifické délky s použitím RNA a obalového proteinu Viru tabákové mozaiky (TMV)
Název v anglickém jazyce: In planta production of TMV (Tobacco mosaic virus) nanoparticles of specific length
Klíčová slova: Virus tabákové mozaiky, TMV, nanočástice, enkapsidační signál
Klíčová slova anglicky: Tobacco mosaic virus, TMV, nanoparticles, origin of assembly, encapsidation signal
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 18.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK