Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společné legislativní projekty skandinávských zemí v 19. a 20. století
Název práce v češtině: Společné legislativní projekty skandinávských zemí v 19. a
20. století
Název v anglickém jazyce: Common Legislative Projects of the Scandinavian Countries in 19th and 20th Centuries
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: JUDr. David Falada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2006
Datum zadání: 19.06.2006
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: doc. JUDr. Radim Seltenreich
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK