Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Centralized multirobot system
Název práce v češtině: Centralized multirobot system
Název v anglickém jazyce: Centralized multirobot system
Klíčová slova: robot, knihovna, PocketBot, Bluetooth, Java
Klíčová slova anglicky: robot, library, PocketBot, Bluetooth, Java
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 14.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. František Mráz, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Goal of this work is to design and implement a multirobot system with centralized control. It will cover both the central control unit and the control system of the individual robots. It is expected a prototype hardware will be created however the core of the work will be in the software (analysis, design, implementation).
Seznam odborné literatury
B. Siciliano & al.: Springer Handbook of Robotics
N.NiseL Control Systems Engineering
J. Jones & al.: Mobile Robots - Inspiration to Implementation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK