Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atmosférický aerosol ve vysokém časovém rozlišení
Název práce v češtině: Atmosférický aerosol ve vysokém časovém rozlišení
Název v anglickém jazyce: Atmospheric aerosol in high time resolution
Klíčová slova: atmosférický aerosol, on-line, určování zdrojů
Klíčová slova anglicky: atmospheric aerosol, on-line, source apportionment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 14.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:18.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2021
Oponenti: doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
  RNDr. Pavel Mikuška, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Aerosoly představují jeden z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu životního prostředí a zároveň mají výrazný vliv na globální oteplování. Měření aerosolů ve vysokém časovém rozlišení je podmínkou pro porozumění dynamickým procesům probíhajícím v atomosféře. Díky tomu lze předpovědět chování atmosférických aerosolů při změnách podmínek v atmosféře a zlepšit možnosti identifikace zdrojů atmosférického aerosolu.
Cílem projektu je pomocí měření složení aerosolu pomocí aerosolového hmotnostního spektrometru (AMS) studovat chemické složení aerosolu v Praze v reálném čase.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aerosols represent one of the most important factors influencing quality of the environment and have a significant impact on global warming. The measurement of aerosols at high temporal resolution is a prerequisite for understanding the dynamic processes occurring in the atomosphere. This can predict the behaviour of atmospheric aerosols under changing atmospheric conditions and improve the ability to identify atmospheric aerosol sources.
The aim of the project is to study the chemical composition of aerosol in Prague in real time by measuring the aerosol composition using an aerosol mass spectrometer (AMS).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK