Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obnovování folklorních tradic na příkladu souboru písní a tanců Šumava
Název práce v češtině: Obnovování folklorních tradic na příkladu souboru písní a tanců Šumava
Název v anglickém jazyce: Restoring Folklore Traditions as Illustrated by an Example of the Folklore Musik and Dance Group Šumava
Klíčová slova: folklor, folklorismus, tradice, lidová kultura, folklorní soubory
Klíčová slova anglicky: folklore, folklorism, traditions, folklore traditions, folklore dance groups
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2011
Datum zadání: 12.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou folkloru, folklorismu, jejich vztahu a mapuje historii souboru písní a tanců Šumava z Klatov do současnosti. Dále se snaží objasnit, jak dochází k obnovování folklorních tradic na příkladu souboru Šumava. Zda se jedná o plynulé navázání na původní tradice, či zda se jedná o pouhý konstrukt.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the issue of folklore, folklorism, their relationship and traces the history of the folklore dance group Šumava to the present. It also tries to explain how are the folklore traditions restored as an example of Šumava from Klatovy. Whether it is the continuous follow-up to the original tradition, or whether it is merely a construct.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK