Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká biblická společnost po roce 1990
Název práce v češtině: Česká biblická společnost po roce 1990
Název v anglickém jazyce: Czech Bible Society after 1990
Klíčová slova: Česká biblická společnost,ČBS, UBS, Bible, biblické překlady, fundraising, misie, ekumena
Klíčová slova anglicky: Czech Bible Society, United Bible Societies, Bible, Bible translations, fundraising, mission, ecumene
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum a čas obhajoby: 04.02.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2014
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK