Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny konzumace internetového obsahu podle typu zařízení
Název práce v češtině: Proměny konzumace internetového obsahu podle typu zařízení
Název v anglickém jazyce: Changes in online content conspumtion by the type of device
Klíčová slova: mobilní telefon, smartphone, iPhone, tablet, iPad, Android, smart TV, internetový obsah, uživatel, aplikace, Android, internetový prohlížeč, průzkum, geolokace, mobilní taggování
Klíčová slova anglicky: cellphone, smartphone, iPhone, tablet, iPad, Android, smart TV, internet content, consumer, application, Android, browser, research, geolocation, mobile tagging
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Očko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 11.11.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Jan Pokorný
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá postupnými proměnami způsobů konzumace internetového obsahu v závislosti na typu zařízení - osobní počítač, notebook, tablet, smartphone a nově v souvislosti uvedením produktů typu Apple TV na český trh se bude práce zabývat i konzumací multimediálního obsahu internetu prostřednictvím televize. Součástí DP je i výzkum mezi uživateli tabletů a smartphonů v ČR, jehož cílem bude zjistit, k čemu nejčastěji tato zařízení používají. Výzkum bude prováděn formou on-line dotazníkového šetření a zároveň formou řízených rozhovorů.
Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Demografická data, identifikace uživatelů a zařízení
3. Identifikace obsahu, nové druhy činností
4. Změny a nové trendy v konzumaci obsahu
5. Přístup přes aplikace vs. prohlížeč
6. Problém zpoplatnění obsahu
7. Výzkum uživatelů tabletů a smartphonů
8. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
comScore, Inc. How Tablets, Smartphones and Connected Devices are Changing U.S. Digital Media Consumption Habits [online]. October 2011 [cit. 2011-11-01]. Dostupný z WWW: http://www.iabperu.com/descargas/Archivo_2011101210142.pdf.
Project for Excellence in Journalism. The tablet revolution. Journalism.org : Pew research center's project for excellence in journalism [online]. October 25, 2011[cit. 2011-11-01]. Dostupný z WWW: http://www.journalism.org/analysis_report/tablet.
Razerfish. Digital consumer behaviour study [online]. July, 2007 [cit. 2011-11-01]. Dostupný z WWW: http://www.razorfish.com/reports/DigConsStudy.pdf.
Project for Excellence in Journalism. Understanding the Participatory News Consumer. Journalism.org : Pew research center's project for excellence in journalism [online]. March 1, 2010 [cit. 2011-11-01]. Dostupný z WWW: http://www.journalism.org/analysis_report/understanding_participatory_news_consumer.
The Nielsen Company. Social media report : Q3 2011 [online]. 2011 [cit. 2011-11-01]. Dostupný z WWW: http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en/insights/reports-downloads/2011/social-media-report-q3.html.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK