Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Název práce v češtině: Studium procesu Drell–Yan na experimentu Compass
Název v anglickém jazyce: Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Klíčová slova: Drell-Yan, struktura hadronu, nízkoteplotní polarizovaný terč, dynamická jaderná polarizace, NMR
Klíčová slova anglicky: Drell-Yan, hadron structure, low temperature polarized target, dynamic nuclear polarization, NMR
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 14.11.2011
Datum a čas obhajoby: 14.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2013
Oponenti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Getting acquainted with the goals of Compass experiment at CERN.
2) Getting acquainted with the Compass spectrometer and Compass low temperature polarized proton target.
3) Analysis of the feasibility of Drell-Yan process at Compass for hadron structure studies.
4) Participation in the modification of existing Compass low temperature polarised target for Drell-Yan experiemnts
using transversely polarized proton target(NH3) and pion beam.
5) Preparation of measurements of Drell-Yan process at Compass in 2013-2014 years.
6) Analysis of obtained results.

Seznam odborné literatury
1. P. Abbon et al., The Compass Experiment at CERN , NIMA 577 (2007) 455-518
2. Compass Collaboration: The Comoass II Proposal, CERN-SPSC-2010-014, SPSC-P-340
3. K. Kondo et al., Polarization measurement in the COMPASS polarized target NIMA 526 (2004) 70-75
4. N. Doshita et al., Past and future of the Compass polarized target, ASI SPIN-Praha-2008
5. S.D. Drell, T.-M. Yan (1970). "Massive Lepton-Pair Production in Hadron-Hadron Collisions at High Energies".
Physical Review Letters 25 (5): 316–320
Předběžná náplň práce
Proces Drell-Yan je považován za silný nástroj ke studiu struktury hadronů. Na experimentu COMPASS v CERN je pro roky 2013 a 2014 schválen program, který má za cíl studovat partonovou distribuční funkci závislou na příčné hybnosti (TMDs) pomocí Drell-Yan procesu při rozptylu pionového svazku na příčně polarizovaném protonovém terči.
Nízkoteplotní polarizovaný terč je pro proces klíčový. Zapojení diplomanta bude spočívat ve spolupráci na modifikaci stávajícího polarizovaneho terče pro Drell-Yan proces a posléze ve spolupráci na vyhodnocování výsledků samotného Drell-Yan experimentu.
Kvůli vysokému tepelnému výkonu pionového svazku bude třeba vytvořit nízkoteplotní fyzikální analýzu podmínek pro práci terče, od ní se pak bude odvíjet rozpracování fyzikálních postupů pro vytvoření nové terčové komory, vysokofrekvenční polarizační kavity a systému NMR pro měření polarizace terčového materiálu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Drell-Yan process is considered to be a powerfull tool to study hadron structure. A proposal for Drell-Yan program in 2013 and 2014 was accepted on COMPASS experiment at CERN. The goal of the project is to determine Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions (TMDs) using Drell-Yan process on transversely polarised proton target hit by pion beam.
The low temperature polarised target is key instrument for the project. Diploma student will be involved in the modification of existing polarised target for Drell-Yan and later in Drell-Yan study itself.
Due to the high heat input from the pion beam the new target holder, high frequency polarising cavity and NMR system for measuring polarisation are to be designed and built.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK