Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace hry Shannon switching game pro iOS
Název práce v češtině: Implementace hry Shannon switching game pro iOS
Název v anglickém jazyce: An iOS implementation of the Shannon switching game
Klíčová slova: iOS, on-line hra, grafy
Klíčová slova anglicky: iOS, on-line game, graphs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 11.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je implementace hry Shannon switching game pro systém iOS.

Hra Shannon switching game je hrou pro dva hráče, kterou vymyslel Claude Shannon a nezávisle i David Gale; hra je známa i pod názvy Bridg-It a Bird Cage.

Hra se hraje nad konečným grafem se dvěma speciálními uzly A a B. Každá hrana grafu může být buď obarvena, nebo odstraněna. Hráči mají dvě role, prořezávač (Cut) nebo malíř (Short). Je-li na tahu prořezávač, odstraní neobarvenou hranu dle vlastní volby. Je-li na tahu malíř, obarví hranu v aktuálním grafu dle vlastní volby. Pokud se prořezávači podaří dosáhnout stavu, že mezi uzla A a B nevede cesta, pak vítězí. Pokud se podaří malíři obarvit cestu mezi A a B, pak vítězí.

Pokud je nám známo, hra dosud nebzla pro iOS implementována.
Seznam odborné literatury
1, Chase, Stephen M. (1972). "An implemented graph algorithm for winning Shannon Switching Games". Communications of the ACM 15 (4): 253–256.
2, Crisler, N., Fisher, P., Froelich, G. (1994). Discrete Mathematics Through Applications. New York, NY: W.H.Freeman and Company
3, Maire, Frederic: "The Solution of Shannon Game", On-line: http://sky.scitech.qut.edu.au/~maire/ALL/2004%20connectioin%20game%20book%20appendix%20%20maire-shannon.PDF), 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK