Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Role ekologických faktorů při udržování sexuality
Název práce v češtině: Role ekologických faktorů při udržování sexuality
Název v anglickém jazyce: The role of ecological factors in maintenance of sexuality
Klíčová slova: Starobyle nepohlavní linie, teorie zamrzlé plasticity, pohlavní rozmnožování, nepohlavní rozmnožování, homogenní prostředí
Klíčová slova anglicky: Ancient asexuals, theory of frozen plasticity, sex, asexual reproduction, homogenous environment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 11.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Oponenti: Mgr. Karel Janko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK