Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražská periférie a sociální tematika v díle Karla Holana ve 20. a 30. letech 20. století
Název práce v češtině: Pražská periférie a sociální tematika v díle Karla Holana
ve 20. a 30. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Prague Periphery and Social Motifs in Karel Holan´s Work
in the 1920s and 1930s
Klíčová slova: Karel Holan, Praha, městská periférie, městská krajina, sociální umění 20. a 30. let 20. století, meziválečné Československo
Klíčová slova anglicky: Karel Holan, Prague, city periphery, city landscape, social art in the 1920s and 1930s, interwar Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2011
Datum zadání: 05.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: Mgr. Marcela Hanáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. ÚVOD

1. Přehled literatury
2. Československá meziválečná společnost a kultura
3. Holanovi předchůdci a vrstevníci
4. Pražská periférie a sociální tematika v Holanově díle ve 20. a 30. letech

II. ZÁVĚR
III. Obrazová příloha
IV. Seznam vyobrazení
V. Seznam použité literatury a pramenů
Seznam odborné literatury
Knihy:
ADLEROVÁ/LAHODA 1998 ― Alena ADLEROVÁ (a kol.) / Vojtěch LAHODA (ed.): Dějiny českého výtvarného umění IV/2. Praha 1998
BREGANTOVÁ/PLATOVSKÁ 2005 ― Polana BREGANTOVÁ (a kol.) / Marie PLATOVSKÁ (ed.): Dějiny českého výtvarného umění V. Praha 2005
EXNER/ZACHAŘ 2005 ― Ivan EXNER / Michael ZACHAŘ: Má vlast. Praha 2005
HOLAN 1950 ― Karel HOLAN: Dvanáct pohlednic. Praha 1950
KÁRA 1953 ― Lubor KÁRA: Stavby socialismu v dílech našich výtvarných umělců. Praha 1953
MATĚJČEK s. d. ― Antonín MATĚJČEK: Mistrovská díla československých malířů. Praha s. d.
PAVELKA 1942 ― Jaroslav PAVELKA: Karel Holan. Praha 1942
ŠMÍD 1984 ― Jiří ŠMÍD: Karel Holan. Praha 1984
ŠTECH/ JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH 1948 ― V. V. ŠTECH / JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH: Praha Karla Holana. Praha 1948
ŠTECH 1953 ― V. V. ŠTECH: Karel Holan. Karlův most. Praha 1953

Katalogy a sborníky:
DŮM UMĚLCŮ HODONÍN / JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH V PRAZE 1938 ― DŮM UMĚLCŮ HODONÍN / JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH V PRAZE: Karel Holan (kat. výst.). Praha 1938
DŮM UMĚNÍ ZLÍN 1950 ― DŮM UMĚNÍ ZLÍN: Karel Holan. Obrazy z let 1919-1950 (kat. výst.). Zlín 1950
GALERIE ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL 1950 ― GALERIE ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL: Karel Holan. Soubor obrazů (kat. výst.). Praha 1950
GALERIE R. VILÍMEK 1949 ― GALERIE R. VILÍMEK: Karel Holan. Praha 1949
HOCKEOVÁ 1983 ― Jiřina HOCKEOVÁ: Karel Holan. Výstava k 90. výročí narození a 30. výročí úmrtí (kat. výst.). Brno 1983
HOLAN/ JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH 1953 ― Karel HOLAN / JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH: Karel Holan. Soubor obrazů z let 1912-1953 (kat. výst.). Praha 1953
HORA 1940 ― Josef HORA: Jednota umělců výtvarných. Výstava soubou V. Blažka, K. Holana, V. Kreisingra aj. Wiso (kat. výst.). Praha 1940
KOZÁK 1976 ― Jiří KOZÁK: Karel Holan. Výbor z díla (kat. výst.). Praha 1976
KOZÁK/PEŤAS 1975 ― Jiří KOZÁK / František PEŤAS: Karel Holan. Výbor z díla. Vzpomínka na Karla Holana (kat. výst.). Cheb 1975
KRASOUMNÁ JEDNOTA 1925 ― KRASOUMNÁ JEDNOTA: Tři výstavy. I. Obrazy a plastiky K. Holana, M. Holého, P. Kotíka. II. Výstava Kateřiny Schäfferové. III. Daumier (kat. výst.). Praha 1925
KRASOUMNÁ JEDNOTA 1926 ― KRASOUMNÁ JEDNOTA: Tři výstavy. I. Výstava obrazů a soch K. Holana, M. Holého, P. Kotíka, K. Kotrby, M. Schnablobé. II. Výstava grafiky H. Bochořákové-Dittrichové. III. Obrazy Viléma Fischera (kat. výst.). Praha 1926
LAMAČ/PADRTA/ SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 1959 ― Miroslav LAMAČ / Jiří PADRTA / SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ: Skupina Holan - Holý - Kotík - Kotrba. Umění dvacátých let. Praha 1959
OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI / SEVEROČESKÁ GALERIE V LITOMĚŘICÍCH 1982 ― OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI / SEVEROČESKÁ GALERIE V LITOMĚŘICÍCH: Karel Holan. Obrazy z let 1920-1953 (kat. výst.). Liberec 1982
PÁNKOVÁ 1983 ― M. PÁNKOVÁ: Dvacátá léta. První sociální tendence (kat. výst.). Roudnice nad Labem 1983
PISTORIUS 1993 ― Miloš PISTORIUS: Holanova Praha. K 100. výročí umělcova narození (kat. výst.). Praha 1993
PLANKA 1978 ― Michal PLANKA: Sociální skupina (kat. výst.). Brno 1978
PLANKA/HOLÝ 1973 ― Michal PLANKA / Miloslav HOLÝ: Umělci Sociální skupiny. Holan, Holý, Kotík, Kotrba (kat. výst.). Zlín 1973
ŠTECH/ SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MYSLBEK 1933 ― V. V. ŠTECH / SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MYSLBEK: Seznam děl souborné výstavy Karla Holana (kat. výst.). Praha 1933
ŠTECH 1944 ― V. V. ŠTECH: Karel Holan. Karlův most (kat. výst.). Praha 1944
ŠTECH 1933 ― V. V. ŠTECH: Karel Holan (kat. výst.). Praha 1933
TOPIČŮV SALON 1936 ― TOPIČŮV SALON: Souborná výstava obrazů a soch Karla Holana a Karla Kotrby (kat. výst.). Praha 1936
TRAKOVÁ 1973 ― Eva TRAKOVÁ: Karel Holan. Sociální malba dvacátých let (kat. výst.). Ostrava 1973
UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ MUZEUM V BRNĚ 1926 ― UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ MUZEUM V BRNĚ: Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík. 12. Výstava SVU v Brně (kat. výst.). Brno 1926

Články:
Aus der Ausstellung der Werke von Karel Holan im Myslbek. Ministerstvo školství a osvěty koupilo z výstavy K. Holana obraz Pohled na Baterii v zimě. In: Prager Presse XIII, 272, 4. 10., 8
Auf der 19. Internationalen Venediger Ausstellung. Účast na mezinárodní výstavě Bienale v Benátkách. In: Prager Presse XIV, 1934, 58, 28. 2., 6
Ausstellungsöffnung. Ve středu 25. 3. bude otevřena výstava Kathariny Schäfferové. In: Prager Presse V, 1925, 80, 22. 3., 6
BALEKA 1978 ― Jan BALEKA: Pozapomenuté dílo českého sociálního umění dvacátých let. In: Umění XXVI, 5, 452-463
BALEKA 1975 ― Jan BALEKA: Sociální skupina. Holan, Holý, Kotík, Kotrba. In: Umění XXIII, 1975, 1, 70-71
BALEKA 1983 ― Jan BALEKA: Sociální umění. Sociálně realistický proud českého proletářského umění. In: Výtvarná kultura VII, 1983, 1, 21-29
Bez Karla Holana. Nekrolog. In: Výtvarné umění IV, 1954, 1, 12
BIRNBAUMOVÁ 1940 ― Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Měsíční přehled pražských výstav. In: Salon XIX, 1940, 5, 36
BIRNBAUMOVÁ 1940 ― Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Měsíční přehled pražských výstav. In: Salon XIX, 1940, 6, 4
BIRNBAUMOVÁ 1942 ― Alžběta BIRNBAUMOVÁ: Přehled pražských výstav v říjnu. In: Salon XXI, 1942, 11, 18
BROŽKOVÁ 1963 ― Libuše BROŽKOVÁ: Poznámky k portrétu v českém malířství let 1920-1962. In: Výtvarné umění XIII, 1963, 2, 49
BROŽKOVÁ 1968 ― Libuše BROŽKOVÁ: Přehled výstav. V Alšově síni. In: Výtvarná práce XVI, 1968, 9, 4
CICVÁREK 1978 ― Jiří CICVÁREK: Sociální skupina. Recenze výstavy Holý, Holan, Kotík, Kotrba. In: Československý architekt XXIV, 1978, 7, 8
Československý pavilon na Mezinárodní umělecké výstavě v Benátkách. Karel Holan vystavuje v Benátkách. In: Národní osvobození VII, 1930, 123, 5. 5., 1
Členská výstava JUV. In: Lidové noviny LI, 1943, 344, 15. 12., 4
DENK 1948 ― Petr DENK: XI. Zlínský salon. In: Tep nového Zlína, 1948, 18. 6., 6
Der Klub der Kunstfreunde. Zpráva o výstavě v Mladé Boleslav. In: Prager Presse VI, 1926, 154, 6. 6., 7
Die Vollversammlunges SVU Mánes. In: Prager Presse IX, 1929, 95, 7. 4., 10
Dílo a osobnost. Karel Holan. Utopená. In: Filmová kartotéka, 1980, 41
DIVIŠ 1956 ― V. DIVIŠ: Československé umění ve Vietnamu. In: Výtvarná práce IV, 1956, 7, 6-7
DOLEŽAL 1947 ― František DOLEŽAL: Československé umění v Jugoslávii. In: Národní osvobození XVIII, 1947, 152, 1. 7., 4
DOLEŽAL 1946 ― František DOLEŽAL: JUV Mánes. Kritika členské výstavy. In: Národní osvobození XVII, 1946, 283, 10. 12., 5
DOLEŽAL 1948 ― František DOLEŽAL: Praha a Londýn očima malířů. Referát o výstavě v JUV Mánes. In: Národní osvobození XIX, 1948, 83, 8. 4., 6
Druhá přehlídka československého výtvarného umění. In: Výtvarné umění III, 1953, 5-6, 439-512
Dva tvůrci – dva světy. K. Holan, A. Kalvoda. In: Tvorba, 1976, 27, 15
Fdl. 1944 ― Fdl.: Souborná výstava Karla Holana v Pošově galerii. In: Pestrý týden, 1944, 13. 5., 4
Fdl. 1936 ― Fdl.: Současné umělecké výstavy v Praze. Současná výstava děl Karla Holana a Karla Kotrby v Topičově saloně. In: Pestrý týden, 1936, 8. 2., 8
FIALA 1959 ― Vladimír FIALA: Diváci na naší expozici v Moskvě. In: Výtvarná práce VII, 1959, 7, 5
FIALA 1958 ― Vladimír FIALA: Holan, Holý, Kotík, Kotrba. In: Výtvarná práce VI, 1958, 23-24, 3
FIALA 1955 ― Vladimír FIALA: Krajina na třetí přehlídce. In: Výtvarná práce III, 1955, 17, 1-2
FORMÁNEK 1958 ― V. FORMÁNEK: První konfrontace. Ukázka tvorby na Mezinárodní výstavě socialistického výtvarného umění v Moskvě v ústřední síni. In: Kultura, 1958, 4, 46
Graphiker Ausstellung der Umělecká Beseda. O výstavě u Topiče. In: Prager Presse III, 1923, 152, 5. 6., 6
HARLAS 1932 ― F. X. HARLAS: Umění. Členská výstava sdružení Myslbek na Příkopech. In: Národní politika, 1932, 15. 5., 9
HARLAS 1933 ― F. X. HARLAS: Umění. Výstava obrazů Karla Holana. In: Národní politika, 1933, 8. 9., 7
HARLAS 1927 ― F. X. HARLAS: Umění. Výstava spolku Mánes v Obecním domě. In: Národní politika, 1927, 22. 11., 10
HOLAN 1924 ― Karel HOLAN: K tendenci současného umění. In: Život, 1924, 4, 80-83
Holanova Praha. Výstava díla Karla Holana. In: Dobrý večer I, 1993-1994, 41, 6
HOLÝ 1954 ― Miloslav HOLÝ: K uměleckým začátkům Karla Holana. In: Výtvarné umění IV, 1, 1954, 12-17
HOLÝ/PLÁNKA 1975 ― Miloslav HOLÝ / M. PLÁNKA: Sociální skupina. Holan, Holý, Kotík, Kotrba. Výstava v Oblastní galerii výtvarného umění ve Zlíně. In: Umění XXIII, 1975, 70-71
HOLÝ 1953 ― Miloslav HOLÝ: Za Karlem Holanem. V proslovu nad rakví K. Holana. In: Výtvarná práce I, 1953, 28, 5
HLAVÁČEK 1982 ― Luboš HLAVÁČEK: Výtvarné svědectví dějin. In: Umění XXX, 1982, 1, 88-92
HLAVÁČEK 1959 ― Zdeněk HLAVÁČEK: České umění dvacátých let. Holanovy práce vystavené v Alšově galerii v Praze. In: Kultura III, 4, 47
HLAVÁČEK 1951 ― Zdeněk HLAVÁČEK: Praha Karla Holana. In: Za starou Prahu XXVI, 1951, 2, 15-16
HLAVÁČEK/ŠTECH 1953 ― Zdeněk HLAVÁČEK / V. V. ŠTECH: Karel Holan. Karlův most. In: Ochrana památek XXVIII, 1953, 7-8, 64
HLAVÁČEK 1958 ― Zdeněk HLAVÁČEK: Vzpomínáme Karla Holana. In: Výtvarná práce VI, 18, 11
HLAVÁČEK 1953 ― Zdeněk HLAVÁČEK: Znamení času. Karel Holan jako malíř Prahy. In: Výtvarná práce I, 1953, 29, 6
-jč- 1927― -jč-: Pražské výstavy. Kotík, Holý, Holan, Kotrba. In: Lidové noviny, 1927, 2. 4., 7
JICHA 1951-1952 ― V. JICHA: Výtvarné umění na cestě služby lidu. In: Výtvarné umění II, 1951-1952, 1, 1-12
J. P. 1954 ― J. P.: Povltaví v obrazech českých malířů. In: Výtvarná práce II, 1954, 13, 6
J. R. 1935 ― J. R.: Poznámky k letošnímu Biennale v Benátkách. In: Dílo XXVI, 1935, 14-17
J. Vá ― J. Vá: Kronika pražských výstav. Duben 1944. In: Volné směry XXXVIII, 1942-1944, 268
KAMENSKIJ 1954 ― A. KAMENSKIJ: Československé umění na nové cestě. In: Výtvarná práce II, 1954, 4, 5
Karel Holan vystavuje soubor krajin na výstavě výtvarného umění v Moskvě roku 1954. In: Praha – Moskva IV, 1954, 3, 91
Karlu Holanovi za cyklus obrazů Prahy. Státní ceny uděleny. In: Lidové noviny LIX, Brno 1951, 119, 1
KODÍČEK 1927 ― KODÍČEK: Kotík, Holý, Holan, Kotrba v síni Mánesa. In: Tribuna IX, 1927, 73, 6
KOPA 1928 ― J. KOPA: Deset let výtvarné tvorby. In: Salon VII, 1928, 7, 22
Výstava Mánesa v Obecním domě. In: Tribuna X, 1928, 273, 7-8
KOTALÍK 1957 ― Jiří KOTALÍK: K výstavě Zátiší v české malbě dvacátého století. In: Literární noviny VI, 1957, 6, 5
KOVÁRNA 1945-1946 ― František KOVÁRNA: Karel Holan. In: Dílo XXXIV, 1945-1946, 269-279
K článku Ugo Nabbia Italská kritika československého umění. Hodnocení děl vystavovaných v Benátkách v roce 1930. In: Život X, 1930-1931, 83-84
Kru 1954 ― Kru: Nová výstavní síň Staroměstské radnice v Praze. In: Výtvarná práce II, 1954, 5, 5
K událostem v Mánesu. K. Holan a P. Kotík zaslali prohlášení o svém vyloučení z Mánesa. In: Národní osvobození VII, 1930, 349, 21. 12., 6
LAMAČ 1954 ― Miroslav LAMAČ: Karel Holan. Soubor obrazů z let 1912-1953. In: Výtvarné práce II, 1954, 2, 5
LAMAČ 1953 ― Miroslav LAMAČ: K soutěži krajin pro Národní divadlo. In: Výtvarná práce I, 1953, 13, 3
LAMAČ 1953 ― Miroslav LAMAČ: Výtvarní umělci na stavbách socialismu. In: Výtvarná práce I, 1953, 7-8, 8
LINDAUROVÁ 1994 ― Lenka LINDAUROVÁ: Praha v Holanových obrazech. In: Lidové noviny VII, 1994, 10, příloha Národní 9
MACKOVÁ 1963 ― Olga MACKOVÁ: K výstavě Sto let Umělecké besedy. In: Výtvarné umění XIII, 1963, 8, 317-326
Malíř Karel Holan. In: Salon XII, 1933, 10, 6-7
MARKALOUS 1930 ― B. MARKALOUS: Z podzimní výstavy SVU Mánes v Obecním domě. Anticipace vývoje. In: Pestrý týden, 1930, 18. 10., 11
MAŠEK 1976 ― Stanislav MAŠEK: Neobyčejně zajímavé téma v karlovarské Galerii umění. Přitažlivá výstava. In: Pravda, 1976, 4. 8., 5
MÍČKO 1953 ― Miroslav MÍČKO: Malířství na letošní přehlídce v Jízdárně. In: Rudé právo, 1953, 2. 8., 4
-Mí 1944― Mí: Kulturní kronika. Dílo Karla Holana. In: Lidové noviny LII, 1944, 115, 26. 4., 4
Nákup umělecký děl československých vládou francouzskou. Vystaveno v pařížské Míčovně. In: Umění VII, 1935, 45-46
Nákupy Moderní galerie na výstavě Mánesa. In: Národní osvobození IV, 1927, 335, 4. 12., 5
NEBESKÝ 1921 ― V. V. NEBESKÝ: Výstava akademiků výtvarných u Topiče. In: Tribuna III, 1921, 111, 4-5
NEBESKÝ 1920 ― V. V. NEBESKÝ: Výstava spolku československých akademiků. In: Tribuna II, 1920, 99, 25. 4., 6
NEBESKÝ 1922 ― V. V.NEBESKÝ: Výstava spolku Preisler. In: Tribuna IV, 1922, 218, 8
NEBESKÝ 1920 ― V. V. NEBESKÝ: Výstava Umělecké besedy. In: Tribuna II, 1920, 352, 15-16
NEBESKÝ 1921 ― V. V. NEBESKÝ: Výstava Umělecké besedy. In: Tribuna III, 1921, 303, 25. 12., 7
NEBESKÝ 1923 ― V. V. NEBESKÝ: Výstava Umělecké besedy v Obecním domě. In: Tribuna V, 1923, 240
NIKODEM 1929 ― Vilém NIKODEM: 150. členská výstava Mánesa. In: Národní osvobození VI, 1929, 300, 1. 11., 5
NIKODEM 1930 ― Vilém NIKODEM: Členská výstava Mánesa. In: Národní osvobození VII, 1930, 260, 21. 9., 4
NIKODEM 1930 ― Vilém NIKODEM: Členská výstava Mánesa v Obecním domě. In: Národní osvobození VII, 1930, 274, 5. 10. 5
NIKODEM 1932 ― Vilém NIKODEM: 1. členská výstava Myslbeka. In: Národní osvobození IX, 1932, 145, 26. 5., 5
NIKODEM 1931 ― Vilém NIKODEM: K návratu secesionistů do Mánesa. Odchodem skupiny Holan – Holý odstraněny spolkové a ideové rozpory a secesionisté se vracejí. In: Národní osvobození VIII, 1931, 52, 21. 2., 2
NIKODEM 1930 ― Vilém NIKODEM: K posledním událostem v Mánesu. In: Národní osvobození VII, 1930, 313, 14. 11., 4
NIKODEM 1932 ― Vilém NIKODEM: Praha v moderním malířství. In: Národní osvobození IX, 1932, 189, 10. 7., 6
NIKODEM 1926 ― Vilém NIKODEM: Pražské umělecké výstavy v době sletové. Pražské motivy malířů Holana a Holého. In: Národní osvobození III, 1926, 182, 4. 7., 4
NIKODEM 1927 ― Vilém NIKODEM: Pražské výstavy. In: Národní osvobození IV, 1927, 97, 8. 4., 4
NIKODEM 1927 ― Vilém NIKODEM: Pražské výstavy. In Národní osvobození IV, 1927, 318, 17. 11., 4
NIKODEM 1926 ― Vilém NIKODEM: Pražské výstavy v dubnu v Krasoumné jednotě. In: Národní osvobození III, 1926, 116, 27. 4., 3
NIKODEM 1930 ― Vilém NIKODEM: Valná hromada Mánesa. Karel Holan zvolen členem výboru. In: Národní osvobození VII, 1930, 60, 2. 3., 4
NIKODEM 1928 ― Vilém NIKODEM: Výtvarné umění na výstavě soudobé kultury. In: Národní osvobození V, 1928, 221, 11. 8., 4
NOVÁK 1965 ― Luděk NOVÁK: České malířství po roce 1945. Bilance české malby po roce 1945. In: Umění XIII, 4, 325-351
NYKLOVÁ 1994 ― Milena NYKLOVÁ: Modelkou mu byla Praha. In: Naše rodina, 1994, 1, 15
Obrazy Karla Holana. In: Lidové noviny LVIII, 1950, 236, 7. 10., 5
PADRTA 1956 ― Jiří PADRTA: K deseti letům české a slovenské krajinomalby. Obrazy Stavba přehrady ve Slapech. Akce Povltaví. In: Výtvarné umění VI, 1956, 2, 84-87
PÁNKOVÁ 1954 ― PÁNKOVÁ: Výstava československého výtvarného umění v SSSR. In: Umění ČSAV II, 260-262
PAVELKA 1942 ― Jaroslav PAVELKA: Karel Holan. In: Hollar XVIII, 1942, 120
Účast na členské výstavě JUV Mánes v pavilonu Mánesa v Praze. In: Lidové noviny L, 1942, 546, 30. 10., 4
PAVELKA 1943-1944 ― Jaroslav PAVELKA: Portrét. In: Dílo XXXIII, 1943-1944, 34-44
PAVELKA 1943-1944 ― Jaroslav PAVELKA: Souborná výstava K. Holana. In: Dílo XXXIII, 1943-1944, 208
PEČÍRKA 1933 ― Jaromír PEČÍRKA: Ausstellung des Malers Karel Holan. Kritika výstavy obrazů v pavilonu Myslbek v Praze. In: Prager Presse XIII, 246, 8. 9., 6
PEČÍRKA 1933 ― Jaromír PEČÍRKA: Ausstellung der Unabhängingen. Kritika výstavy Neodvislých v Topičově galerii v Praze. In: Prager Presse XIII, 274, 6. 10., 6
Souborná výstava obrazů K. Holana. In: Veraikon XII, 1933, 71-72
PEČÍRKA 1934 ― Jaromír PEČÍRKA: Ausstellung südböhmischer Künstler. Kritika výstavy prací Sdružení jihočeských výtvarníků v Obecním domě v Praze. In: Prager Presse XIV, 347, 20. 12., 6
PEČÍRKA 1923 ― Jaromír PEČÍRKA: Die Ausstellung der Umělecká Beseda 1863-1923. O jubilejní výstavě v Obecním domě v Praze. In: Prager Presse III, 1923, 274, 6. 10., 4
PEČÍRKA 1934 ― Jaromír PEČÍRKA: Die 50. Ausstellung des Sdružení výtvarníků im Gemeindehause. In: Prager Presse XIV, 1934, 276, 9. 10., 5
PEČÍRKA 1929 ― Jaromír PEČÍRKA: Die 150. Ausstellung des SVU Mánes. In: Prager Presse IX, 1929, 256, 20. 10., 10
PEČÍRKA 1936 ― Jaromír PEČÍRKA: Die Jahrausstellung der Jednota. Kritika výstavy členů JUV v Praze. In: Prager Presse XVI, 1936, 292, 25. 10., 10
PEČÍRKA 1935 ― Jaromír PEČÍRKA: Drei Ausstellungen. Kritika tří výstav Spolku výtvarných umělců v Obecním domě. In: Prager Presse XV, 1935, 101, 12. 4., 8
PEČÍRKA 1928 ― Jaromír PEČÍRKA: Druhý referát o členské výstavě SVU Mánes v Obecním domě a kritika obrazů K. Holana. In: Prager Presse VIII, 1928, 314, 11. 11., 10
PEČÍRKA 1923 ― Jaromír PEČÍRKA: Graphiker Ausstellung der Umělecká Beseda. In: Prager Presse III, 1923, 161, 14. 6., 5
PEČÍRKA 1925 ― Jaromír PEČÍRKA: Im Künstlerhaus. O výstavě K. Holana, M. Holého, P. Kotíka a sochaře Kotrby). In: Prager Presse V, 1925, 94, 5. 4., 8
PEČÍRKA 1924 ― Jaromír PEČÍRKA: Jednota umělců výtvarných. 37. výstava v Obecním domě v Praze. In: Prager Presse IV, 1924, 98, 4
PEČÍRKA 1932 ― Jaromír PEČÍRKA: Kunstwerke aus dem Besitz der Stadt Prag. In: Prager Presse XII, 174, 26. 6., 8
PEČÍRKA 1936 ― Jaromír PEČÍRKA: Prager Ausstellungen. Kritika společné výstavy K. Holana a K. Kotrby v Topičově galerii v Praze. In: Prager Rundschau II, 1936, 386
PEČÍRKA 1926 ― Jaromír PEČÍRKA: Prager Kunstausstellung. In: Prager Prese VI, 1926, 107, 18. 4., 7
PEČÍRKA 1930-1931 ― Jaromír PEČÍRKA: Prager Kunstausstellungen Saison. In: Prager Rundschau I, 1930-1931, 367
PEČÍRKA 1934 ― Jaromír PEČÍRKA: Referát o výstavě Karla Holana. Prager Kunstausstellungen. In: Prager Rundschau IV, 1934, 295
PEČÍRKA 1932 ― Jaromír PEČÍRKA: 1. Vereinsausstellung des Myslbek. In: Prager Presse XII, 1932, 106, 17. 4., 8
PEČÍRKA 1936 ― Jaromír PEČÍRKA: Vergleiche in Ausstellungen. Kritika výstav v Topičově salonu a v Alšově síni Umělecké besedy v Praze. In: Prager Presse XVI, 1936, 25, 26. 1., 10
PEČÍRKA 1929 ― Jaromír PEČÍRKA: Výstavy. 150. členská výstava SVU Mánes v Obecním domě. In: Rozpravy Aventina, 1929, 21. 11., 106
PEČÍRKA 1925 ― Jaromír PEČÍRKA: Výtvarný odbor Umělecké besedy. O revui Život. In: Prager Presse V, 1925, 13, 13. 1., 6
PEČÍRKA 1927 ― Jaromír PEČÍRKA: Weihnachtsgeschenke. In: Prager Presse VII, 1927, 340, 11. 12., 10
PECHÁČEK 1945 ― Jaroslav PECHÁČEK: Dvě Prahy. Kritika výstavy v Pošově galerii. In: Národní osvobození XVI, 1945, 79, 17. 8., 3
PECHÁČEK 1945 ― Jaroslav PECHÁČEK: Revoluční Praha a venkov. Výstava JUV Mánes. In: Národní osvobození XVI, 1945, 70, 5. 8., 3
PEŤAS 1975 ― František PEŤAS: Objevná výstava. In: Rudé právo, 1975, 23. 12., 5
P. E. 1938 ― P. E.: Život, eine Kunstzeitschrift. Kritika dvojčísla 9-10 časopisu Život. In: Prager Presse XVIII, 1938, 262, 5
PISKAČ 1926 ― B. PISKAČ: Výstava malířů Holana, Holého, Kotíka, Šnáblové a sochaře Kotrby. In: Volné směry XXIV, 1926, 167
PODEŠVA 1926 ― F. PODEŠVA: Mladá generace výtvarnická. In: Salon IV, 1926, 10, 1-4
Pohřeb vynikajícího českého malíře, laureáta státní ceny Karla Holana. In: Rudé právo XXXIII, 1953, 302, 3
Pražská obec a umění. Usnesení Městské pražské rady o nákupu uměleckých děl. In: Národní osvobození VII, 1930, 328, 29. 11., 4
ROUČEK 1939-1940 ― R. ROUČEK: Dílo čtyř. In: Dílo XXX, 1939-1940, 121-122
ROUČEK 1941-1942 ― R. ROUČEK: Výstava Umělci národu. In: Dílo XXXII, 1941-1942, 272-275
Rozhovor s laureátem státní ceny Karlem Holanem a Vlastimilem Radou. In: Výtvarné umění II, 1951-1952, 7-8, 334-336
SCHÜRER 1925 ― O. SHÜRER: Krasoumná jednota. In: Tribuna VII, 1925, 76, 1
SCHÜRER 1926 ― O. SCHÜRER: Pražské umělecké výstavy v Němcově síni. In: Tribuna VIII, 1926, 158, 7
SCHÜRER s. d. ― O. SCHÜRER: Über tschechoslovakischen Malern schreibt. In: Deutsche Kunst, s. d., 143, 10
SCHÜRER 1926 ― O. SCHÜRER: V Krasoumné jednotě vystavují. In: Tribuna VIII, 1926, 98, 4
SKOLKA 1991 ― Jan SKOLKA: K současné výstavě v Masných krámech v Plzni. In: Nová pravda, 1991, 10. 1., 5
SKOLKA 1971 ― Jan SKOLKA: Umělci vzpomínají. In: Pravda, 1971, 14. 10., 5
SKOLKA 1971 ― Jan SKOLKA: Umělci vzpomínají. In: Pravda, 1971, 15. 10., 5
Soutěž na výzdobu Národního divadla. In: Výtvarné umění III, 1953, 4, 387-404
SYNECKÝ 1950 ― L. SYNECKÝ: Naše umění horníkům. In: Severočeská Mladá fronta, 1950, 10. 9., 10
ŠMÍD 1993 ― Jiří ŠMÍD: Holanova Praha. In: Ateliér VI, 1993, 25, 8
ŠTECH 1943-1944 ― V. V. ŠTECH: Před obrazy Karla Holana. In: Dílo XXXIII, 1943-1944, 1-4
TEIGE 1925 ― Karel TEIGE: Pražské výstavy v jarním období. In: Národní osvobození II, 1925, 112, 24. 4., 5
Tschechische und polnische Malerei. In: Prager Presse V, 1925, 230, 23. 8., 7
Tschechoslovakische Kunst in Paris. In: Prager Presse XIV, 1934, 176, 30. 6., 5
ŽÁKAVEC 1934 ― František ŽÁKAVEC: Karel Holan vystavil v pavilonu spolku Myslbek. In: Umění VII, 1934, 140
Tschechoslovakische Kunstwerke im französischen Staatsbesitz. Převzetí kolekce československých uměleckých děl zakoupených francouzským státem. In: Prager Presse XIV, 1934, 147, 1. 6., 5
Úmrtí Karla Holana. In: Rudé právo XXXIII, 1953, 299, 2
URBAN 1928-1929 ― B. S. URBAN: Bilance podzimní výstavy Mánesa. Holanovy krajiny a zátiší. In: Cesta XI, 1928-1929, 10-11, 171-172
URBAN 1929-1930 ― B. S. URBAN: Členská výstava SVU Mánes. In: Cesta XII, 1929-1930, 3, 49
URBAN 1927-1928 ― B. S. URBAN: Několik poznámek k členské výstavě SVU Mánes. In: Cesta X, 1927-1928, 4, 67-68
Vyloučení malíře Holana z Mánesa. K. Holan podal žalobu na zrušení vyloučení. In: Národní osvobození IX, 1932, 10, 10. 1., 6
Výstava československého umění v Terstu. In: Národní osvobození XVIII, 1947, 94, 22. 4., 5
Výstavy darů Rudé armádě. In: Národní osvobození XVII, 1946, 40, 16. 2., 3
Výstava Mánesa v Obecním domě. In: Tribuna IX, 1927, 260, 6
Výstavy. O deset let mladší Beneše. In: Rozpravy Aventina IX, 1933-1934, 9
Výtvarné umění do nového ročníku. Karel Holan vzpomínán v 1. čísle nového Výtvarného umění Zdeňkem Hlaváčkem. In: Literární noviny III, 1954, 27, 5
Výtvarní umělci na stavbách socialismu. In: Výtvarné umění III, 1953, 2, 195-201
V. W. 1954 ― V. W.: Pražská památka očima výtvarného umělce. Karel Holan. Karlův most. In: Zprávy památkové péče XIV, 1954, 156
Z výtvarnické literatury. In: Národní politika, 1942, 4. 7., 3
ŽADOVOVÁ 1959 ― L. ŽADAVOVÁ: Nové umění Československa. Účast na výstavě socialistických zemí v Moskvě. In: Výtvarná práce VII, 1959, 6, 12
ŽÁKAVEC 1931 ― František ŽÁKAVEC: K výstavě nových nákupů moderních českých uměleckých děl v Moderní galerii. In: Umění IV, 1931, 3-31

Jiné zdroje:
TOMEČKOVÁ 2010 ― Lenka TOMEČKOVÁ: Valentin Držkovic (1888-1969) a české sociální malířství (bakalářská práce na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci). Olomouc 2010
KRÁLOVÁ 2011 ― Zuzana KRÁLOVÁ: Sociální problematika jako realistický námět v československém umění po první světové válce (diplomová práce na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně). Brno 2011
ODEHNALOVÁ 2009 ― Markéta ODEHNALOVÁ: Jindřich Lenhart. Život a dílo (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci). Olomouc 2009
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat souhrnným zpracováním, popisem a charakteristikou obrazů Karla Holana zachycujících okrajové části Prahy, a to zejména obrazů z 20. a 30. let. Soustředí se na Holanovu sociální látku, na jeho podání strohé krajinné tematiky, vlivy počasí a ročního období v obrazech, na proměnu periférie působením činnosti člověka. Zaměří se na proces vývoje Holanova umění v propojení se soudobým výtvarným děním, upozorní na společné příklady motivu periférie v dílech jeho kolegů-malířů. Důraz zde bude kladen na spojení městského člověka a jeho prostředí, na hledání Holanových tendencí a na rytmus jeho výtvarného přístupu k dílu a námětu, na Holanův obrazový kolorit a jeho osobitý rukopis. Dalším cílem práce bude hledání tvůrčích východisek Holanovy práce a jeho nových podnětů pro další tvorbu v následujících letech. Snahou bude podat celistvý obraz umělce, který svůj výtvarný zájem spojil s Prahou, která zůstává v mnohém skrytá, která neoplývá historickou pompou a kulturně uměleckým či reprezentativním obsahem. Dalším prvkem bude identifikovat Holanovu pražskou periférii a otevřít její ideovou náplň, odhalit její smysl a daný potenciál. Druhá méně podrobná část této práce se bude věnovat Holanově tvorbě po roce 1945 až do jeho smrti v roce 1953, tomu, jak se na Holanovi promítlo soudobé dění a zdali a jakým způsobem ovlivňovala nastávající politická situace jeho další dílo a jeho tvůrčí myšlení v době, kdy kurz a zájem komunistické strany deformoval celou společnost a zasahoval i do oblasti umění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with a comprehensive elaboration, description and characterization of Karel Holan´s paintings which depict Prague outskirts, particularly his paintings of 20´s and 30´s of 20th century. It will focus on Holan´s social matter, his presentation of simple landscape theme, weather and seasonal effects in his pictures, the change of periphery due to human activity. Furthermore, it will concentrate on the process of Holan´s art development in connection to contemporary art events; it will point out common examples of outskirts motifs in works of his colleague – painters. The connection between a city man and his environment, the search for Holan´s tendencies and the rhythm of his art approach to the work and subject, Holan´s painting colours and his individual handwriting will be emphasized. Next object of the paper will be to seek creative process of Holan´s work and his new impulses for his further work in the following years. The paper will attempt to give a comprehensive picture of an artist who connected his art interest to Prague periphery, whose art content remains mostly hidden and where historical splendour and cultural, art and representative content are not abound. Next item will be to identify Holan´s outskirts of Prague and to open up its content of ideas, uncover its meaning and given potential.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK