Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi latentní toxoplasmózou a schizofrenií
Název práce v češtině: Vztah mezi latentní toxoplasmózou a schizofrenií
Název v anglickém jazyce: The relation between latent toxoplasmosis and schizophrenia
Klíčová slova: Toxoplasma gondii, latentní toxoplasmóza, schizofrenie, kvalita života, WHOQOL-BREF, SOS-10
Klíčová slova anglicky: Toxoplasma gondii, latent toxoplasmosis, schizophrenia, quality of life, WHOQOL-BREF, SOS-10
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 11.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: MUDr. David Holub, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK