Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Natura 2000 - Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a právní úprava v České republice
Název práce v češtině: Natura 2000 - Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin a právní úprava v České republice
Název v anglickém jazyce: NATURA 2000 - Council Directive 92/43/EEC on the Conservation
of Natural Habitats and of Wild Fauna
and Flora, and the Czech Legal Regulation
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2006
Datum zadání: 15.03.2006
Datum a čas obhajoby: 14.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2006
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK