Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Triplanetary
Název práce v češtině: Triplanetary
Název v anglickém jazyce: Triplanetary
Klíčová slova: tahová stolní hra, šestiúhelníková hrací plocha
Klíčová slova anglicky: turn-based board game, hexagonal game board
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Cibulka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2011
Datum zadání: 21.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.12.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Oponenti: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nastudovat pravidla deskové hry Triplanetary. Napsat program umožňující hrát nejméně dva z možných scénářů hry proti hráči na stejném počítači v režimu hotseat a proti počítači. Naimplementovat umělou inteligenci pro alespoň jeden z těchto scénářů.
Seznam odborné literatury
Pravidla hry Triplanetary na BoardGameGeek.com: http://boardgamegeek.com/filepage/59185/triplanetary-rules
R. Barták: Materiály k přednášce Umělá Inteligence I - http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/ui/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK