Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanorecepce u rostlin
Název práce v češtině: Mechanorecepce u rostlin
Název v anglickém jazyce: Mechanoreception in plants
Klíčová slova: thigmonastie, thigmotropismus, mechanorecepce, rostliny
Klíčová slova anglicky: thigmonasty, thigmotropism, mechanoreception, plants
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2011
Datum zadání: 29.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Rešerše shrnující dosavadní poznatky o mechanostimulaci a mechanorecepci u rostlin počínaje popisem fyziologických procesů z makroskopického měřítka a molekulárními principy signalisace konče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK