Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza uživatelských rozhraní
Název práce v češtině: Analýza uživatelských rozhraní
Název v anglickém jazyce: User Interface Analysis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která umožní analýzu grafických rozhraní aplikací na platformě Windows. Aplikace bude podporovat analýzu grafických rozhraní, která byla vytvořena standardním Win32 API (GDI a USER). Dále by výsledná aplikace měla by být schopna provést heuristickou analýzu aplikací s GUI, které bylo vytvořeno jiným způsobem, a tak identifikovat jednotlivé ovládací prvky jejich GUI. Dále by mělo být možné načíst dodatečný popis grafického rozhraní pro případ, že některé prvky nebyly rozpoznány. Součástí aplikace by měla být i grafická část, která umožní návrh takového popisu. Aplikace musí být rozšiřitelná a konfigurovatelná, aby ji uživatel mohl doplnit o nové detekční metody ovládacích prvků, případně jimi nahradit stávající.
Seznam odborné literatury
Mark E. Russinovich, David A. Solomon: Windows Internals (5th Edition), Microsoft Press, January 2009

Charles Petzold: Programming Windows (5th Edition), Microsoft Press, December 1998

Jeffrey M. Richter, Christophe Nasarre: Windows via C/C++ (5th Edition), Microsoft Press, December 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK