Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Scrabble
Název práce v češtině: Scrabble
Název v anglickém jazyce: Scrabble
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Týnovský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.04.2012
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vyvinout program pro hru Scrabble. Program bude
umožňovat hru více hráčů u jednoho počítače, hru více hráčů po síti
i hru proti počítačovému hráči.

Jazykem implementace bude C#, pro grafické rozhraní bude použita
knihovna Gtk#. Součástí textové části práce bude i popis
pokročilejších použití této knihovny.

Výsledný program bude fungovat v operačních systémech
MS Windows a GNU/Linux, resp. všech, pro které je k dispozici
platforma Mono. Součástí bude i balíček pro linuxovou
distribuci Debian.
Seznam odborné literatury
[1] http://scrabble.hrejsi.cz/pravidla
[2] Andrew W. Appel and Guy J. Jacobson. 1988. The world's fastest
Scrabble program. Commun. ACM 31, 5 (May 1988)
[3] http://www.mono-project.com/GtkSharp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK