Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modulární systém pro distribuovanou správu uživatelských dat
Název práce v češtině: Modulární systém pro distribuovanou správu uživatelských dat
Název v anglickém jazyce: Modular System for Distributed User Data Management
Klíčová slova: distribuovaná správa dat, modulární systém, synchronizace na úrovni SQL dotazů, distribuované řešení pro rozhraní LINQ
Klíčová slova anglicky: Distributed Data Management, Modular System, Synchronization on SQL Queries Level, Distributed Solution for LINQ Interface
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro správu osobních dat uživatele. Aplikace by měla být rozdělena na klientskou a serverovou část, umožňující jako celek udržovat data uživatele pohromadě a přístupná jak lokálně, tak z internetu. V aplikaci je třeba naimplementovat vhodné synchronizační mechanismy, které zajistí, aby se změny provedené na jednotlivých instancích propagovali přes hlavní server na ostatní instance klienta s minimem možných konfliktů. Aplikace musí být navržena modulárně, aby bylo možné přidávat podporu pro různé druhy uživatelských dat formou plug-inů. Celý systém by měl nabízet také podporu uživatelských účtů, registraci a jejich vzájemnou interakci. Jako součást práce by měly být naimplementované minimálně následující plug-iny: plocha, kontakty, organizér, deník, archiv, správa hesel. Při vývoji jádra aplikace a serveru by měl být také kladen důraz na to, aby byla klientská aplikace v maximální možné míře multiplatformní a aby server nebyl vymezen jen pro klientské aplikace naprogramované v konkrétním jazyce. Aplikace i server budou napsány v jazyce C#.
Seznam odborné literatury
Rod Stephens: WPF Programmer's Reference: Windows Presentation Foundation with C# 2010 and .NET 4, Wrox, 2010

Pablo Cibraro, Kurt Claeys, Fabio Cozzolino, Johann Grabner: Professional WCF 4: Windows Communication Foundation with .NET 4, Wrox, 2010

Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner: Professional C# 4.0 and .NET 4, Wrox, 2010

Paolo Pialorsi, Marco Russo: Programming Microsoft® LINQ in Microsoft .NET Framework 4, Microsoft Press, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK