Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální výchova jako součást geografického vzdělávání
Název práce v češtině: Environmentální výchova jako součást geografického vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Environmental education as part of geographical education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2019
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
  PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. et doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou na školách naplňovány cíle EVVO resp. rozvíjena environmentální gramotnost a jakou roli v naplňování těchto cílů hraje geografie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK