Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologie žlabatek rodu Diplolepis spp. (Hymenoptera: Cynipidae) v palearktické oblasti
Název práce v češtině: Biologie žlabatek rodu Diplolepis spp. (Hymenoptera: Cynipidae) v palearktické oblasti
Název v anglickém jazyce: Biology of gall wasps (Diplolepis spp.) (Hymenoptera: Cynipidae) in palearctic region
Klíčová slova: žlabatka růžová, hálky, rozšíření, ekologie, inquilíni
Klíčová slova anglicky: rose bedeguar gall wasp, gall, distribution, ecology, inquline
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Oponenti: Ing. Kamil Holý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce je shrnout dosavadní publikované poznatky žlabatkách rodu Diplolepis spp. v palearktické oblasti. Práce bude zaměřena na souhrn poznatků o jejich rozšíření, biologii, obecné ekologii druhů včetně způsobů jakými může hálka vznikat. Práce bude rovněž zaměřena na biologii inkviliních druhů a parazitoidů napadající jak halkotvorné, tak inkvilinní druhy žlabatek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on published data about gall wasps from the genus Diplolepis spp. distributed in palearctic region. The literary recherche is concerning knowledges about their distribution, biology, ecology including genesis of new gall on host plants. Publish data about inquilines and parasitoid are summarized as well.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK