Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role proteinu ARPC2 v rostlinné buňce
Název práce v češtině: Role proteinu ARPC2 v rostlinné buňce
Název v anglickém jazyce: The role of ARPC2 in plant cells
Klíčová slova: ARP2/3 komplex, ARPC2, aktin, rostlinná buňka
Klíčová slova anglicky: ARP2/3 complex, ARPC2, actin, plant cell
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: Mgr. Petr Klíma, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Studium role podjednotky komplexu ARP2/3, proteinu ARPC2. Lokalizace a funkce v rostlinné buňce a rostlinných pletivech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK