Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role komplexu ARP2/3 v rostlinné buňce
Název práce v češtině: Role komplexu ARP2/3 v rostlinné buňce
Název v anglickém jazyce: The role of ARP2/3 complex in plant cells
Klíčová slova: ARP2/3, aktin, rostlinná buňka
Klíčová slova anglicky: ARP2/3, actin, plant cell
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: RNDr. Jan Martinec, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Studium role komplexu ARP2/3 v rostlinné buňce prostřednictvím gnerování vícečetných mutant Arabidopsis thaliana.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK