Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování embryotoxicity inzulínu v interakci s glukózou
Název práce v češtině: Testování embryotoxicity inzulínu v interakci s glukózou
Název v anglickém jazyce: Embryotoxicity test of insulin-glucose interaction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 09.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: MUDr. Renata Peterková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK