Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence stomatologických onemocnění u dětí
Název práce v češtině: Prevence stomatologických onemocnění u dětí
Název v anglickém jazyce: Prevention of children dental diseases
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Olga Jiroutová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK