Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výklad Apoštolského vyznání v duchu učení Křesťanských společentví
Název práce v češtině: Výklad Apoštolského vyznání v duchu učení Křesťanských
společentví
Název v anglickém jazyce: An interpretation of the Apostolic Creed
in terms of the Christian Fellowship's belief
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2001
Datum zadání: 31.10.2001
Datum a čas obhajoby: 14.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK