Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vesmírný letecký 3D simulátor s umělou inteligencí
Název práce v češtině: Vesmírný letecký 3D simulátor s umělou inteligencí
Název v anglickém jazyce: 3D space combat simulation game with artificial intelligence
Klíčová slova: hra, 3D, simulátor, umělá inteligence
Klíčová slova anglicky: Game, 3D, Simulator, Artificial Intelligence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Balyo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: RNDr. Jan Horáček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat vesmírný letecký 3D simulátor s umělou inteligencí. Hra bude implementována jazyce C# na platformě .NET [2] s požitím XNA Frameworku[1]. Grafické rozhraní hry bude ve 3D. Hra bude obsahovat umělého hráče s umělou inteligencí.
Seznam odborné literatury
[1] Microsoft XNA Framework, http://create.msdn.com/en-US/education/basics/xna_framework
[2] Simon Robinson, K. Scott Allen, Ollie Cornes, Jay Glynn, Zach Greenvoss, Burton Harvey, Christian Nagel, Morgan Skinner, Karli Watson: C# Programujeme profesionálně, Computer Press, 2003
[3] Game Programming Gems, http://www.gameprogramminggems.com/
[4] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK