Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární mechanismy indukce programované buněčné smrti v nádorových buňkách.
Název práce v češtině: Molekulární mechanismy indukce programované buněčné smrti v nádorových buňkách.
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms of apoptosis induction in cancer cells.
Klíčová slova: programovaná buněčná smrt, protinádorová terapie, signální dráhy
Klíčová slova anglicky: apoptosis, cancer treatment, signaling pathways
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2012
Datum zadání: 20.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Mgr. Jan Milichovský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Karel Vališ, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Q-PCR, Western blot
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Q-PCR, Western blot
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK