Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismus enzymové aktivace karcinogenů a léčiv systémem cytochromů P450
Název práce v češtině: Mechanismus enzymové aktivace karcinogenů a léčiv systémem cytochromů P450
Název v anglickém jazyce: Mechanism of enzymatic activation of carcinogens and drugs by the system of cytochrome P450
Klíčová slova: cytochrom P450, cytochrom b5, NADPH:cytochrom P450 reduktasa, NADH:cytochrom b5 reduktasa, benzo[a]pyren
Klíčová slova anglicky: cytochrome P450, cytochrome b5, NADPH:cytochrome P450 reductase, NADH:cytochrome b5 reductase, benzo[a]pyrene
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
  RNDr. Jitka Koblihová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK