Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozpoznávání drah částic v pixelovém detektoru typu Timepix
Název práce v češtině: Rozpoznávání drah částic v pixelovém detektoru typu Timepix
Název v anglickém jazyce: Particle track recognition in Timepix pixel detector
Klíčová slova: rozpoznávání tvarů, pixelový detektor, klasifikační metody
Klíčová slova anglicky: pattern recognition, pixel detector, classification methods
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Ing. Pavel Čermák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 07.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné fyzice částic se používají progresivní detekční technologie, k nimž se řadí i pixelové detektory. Tyto detektory jsou rozděleny na malé subdetektory (tzv. pixely, s rozměry ~ 50 m), což umožňuje sledovat ve speciálním režimu přesně dráhy detekovaných částic v polovodičovém materiálu, který tvoří tělo detektoru. Jedním z příkladů pixelových detektorů je tzv. Timepix detektor (např. [1], [2]) vytvořený v rámci kolaborace Medipix [3] (CERN).

Zadané úkoly:
- vytvořte software pro rozpoznávání drah jednotlivých typů částic (alfa částice, elektrony, X a gama fotony, protony) podle jejich morfologie. Vstupní formát dat je definován programem Pixelman [4].
- vytvořte software pro analýzu drah nabitých částic v pixelových detektorech (x,y,z souřadnice, energie). Pro analýzu vyzkoušejte také metodu neuronových sítí.
- metodiku a vyvinutý software vyzkoušejte na experimentálních datech z měření s pixelovými detektory (ÚTEF ČVUT, podzemní laboratoře LSM a LNGS), z urychlovače VdG (protony) a na simulačních datech drah elektronů v Si nebo CdTe pixelových detektorech (včetně chyb výběru).

Při vývoji programového vybavení používejte jazyk C++, zohledněte použitelnost vyvíjeného software na vice platformách a používejte v maximální možné míře softwarový balík ROOT [5].
Seznam odborné literatury
[1] X. Llopart et al., Timepix, a 65k programmable pixel readout chip for arrival time, energy and/or photon counting measurements, Nucl. Inst. Meth. A581 (2007) pp. 485-494.
[2] J. Jakůbek, Semiconductor Pixel detectors and their applications in life sciences, JINST 4 P03013 (2009).
[3] http://www.medipix.cern.ch/MEDIPIX
[4] D. Tureček et al., Pixelman: a multi-platform data acquisition and processing software package for Medipix2, Timepix and Medipix3 detectors, JINST 6 C01046 (2011).
[5] http://root.cern.ch
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK