Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální status integrovaného žáka s Aspergerovým syndromem v třídním kolektivu
Název práce v češtině: Sociální status integrovaného žáka s Aspergerovým syndromem v třídním kolektivu
Název v anglickém jazyce: Social status of the integrated student with Asperger syndrome in the class
Klíčová slova: Aspergerův syndrom, žák s Aspergerovým syndromem, poruchy autistického spektra integrace, inkluze, sociometrie, sociální status, sociální interakce, třídní kolektiv, klima třídy, diagnostika třídního klimatu, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, nácvik sociálních dovedností, speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova anglicky: Asperger syndrome, student with Asperger syndrome, autism spectrum disorders, integration, inclusion, sociometry, social status, social interaction, class, classroom climate, diagnostic of classroom climate, individualized educational program, teaching assistant, training of social skills, special educational needs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 07.11.2011
Datum a čas obhajoby: 05.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK