Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení
Název práce v češtině: Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním
zabezpečení
Název v anglickém jazyce: Social Services and the Role of Other Than State Organizations in Social Security
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 08.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2006
Oponenti: JUDr. Jana Zemanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK