Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hollywoodská černá listina: strategie vyslýchaných před Výborem pro neamerickou činnost
Název práce v češtině: Hollywoodská černá listina: strategie vyslýchaných před Výborem pro neamerickou činnost
Název v anglickém jazyce: Hollywood Blacklist: Strategies Employed by the Individuals Interrogated by the House Committee on Un-American Activities
Klíčová slova: Antikomunismus, Výbor pro neamerickou činnost, výslechy, Hollywood, spolupracující svědci, nespolupracující svědci
Klíčová slova anglicky: Anti-Communism, House Committee on Un-American Activities, interrogations, Hollywood, cooperative witnesses, uncooperative witnesses
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Calda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2011
Datum zadání: 06.11.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 12:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK