Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skupina Fornicata a biologické zvláštnosti druhu Giardia intestinalis
Název práce v češtině: Skupina Fornicata a biologické zvláštnosti druhu Giardia intestinalis
Název v anglickém jazyce: Fornicata and biological pecularities of Giardia intestinalis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2011
Datum zadání: 06.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Oponenti: Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK