Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika kontaminace vod arzénem v zahraničí
Název práce v češtině: Problematika kontaminace vod arzénem v zahraničí
Název v anglickém jazyce: Arsenic Contamination of Waters in the World
Klíčová slova: kontaminace arzénem, arzén ve vodách, čištění As při úpravě vody, chronická otrava As, zahraniční zkušenosti
Klíčová slova anglicky: Arsenic Contamination, arsenic in water, As treatment, As chronic poisoning, world water As poisoning
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Bendl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2011
Datum zadání: 04.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vytvoření aktuálního přehledu o situaci v oblasti kontaminace vod arzénem v zahraničí. Zpracovat z pohledu závažných chronických otrav arzénem na zahraničních příkladech, jako je například několik milionů postižených v Bangladéši a na dalších příkladech. Určit geologické, geochemické a hydro-geochemické příčiny vysokých koncentrací arzénu ve vodách. Sestavit přehled limitních hodnot pro arzén v zahraničí a jaké jsou možnosti cenově dostupné úpravy vod ke snížení koncentrace arzénu na přijatelnou míru v pitných vodách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Current situation in contamination of arsenic in natural ground and surface waters used for drinking purposes in countries of the world. To collect examples from foreign countries of chronic poisoning by arsenic in drinking water (Bangladesh). Establish geological, geochemical and hydrogeochemical reasons for high concentration of As in waters. Limits of As concentrations in waters. Possibilities for cheap treatment of water to decrease concentration of As in drinking water.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK