Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hygienické návyky české společnosti
Název práce v češtině: Hygienické návyky české společnosti
Název v anglickém jazyce: Hygiene habits of the Czech society
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2015
Datum zadání: 24.02.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK