Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost zaměstance za škodu
Název práce v češtině: Odpovědnost zaměstance za škodu
Název v anglickém jazyce: Liability of an Employee for Damage
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2006
Datum zadání: 02.03.2006
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK