Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Characterization of Modern HPLC Columns and Their Application Potential
Název práce v češtině: Charakterizace moderních HPLC kolon a jejich aplikační potenciál
Název v anglickém jazyce: Characterization of Modern HPLC Columns and Their Application Potential
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 20.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK