Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová analýza v interpretaci neolitických sociokulturních jevů
Název práce v češtině: Genderová analýza v interpretaci neolitických sociokulturních jevů
Název v anglickém jazyce: Gender analysis in the interpretation of sociocultural aspects of the Neolithic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2011
Datum zadání: 13.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2011
Datum a čas obhajoby: 04.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
  Prof. PhDr. Vladimír Pavúk, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK