Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sparta jako historiografický problém
Název práce v češtině: Sparta jako historiografický problém
Název v anglickém jazyce: Sparta as a Problem of Sources
Klíčová slova: Antika, Řecko, Sparta, Hérodotos, Thukýdidés, Xenofón, Aristotelés, Pausaniás, mytologie, Lykúrgos, bitva u Thermopyl, Leonidás, ženy, primární prameny
Klíčová slova anglicky: Antiquity, Greece, Sparta, Herodotus, Thucydides, Xenophon, Aristotle, Pausanias, mythology, Lycurgus, Battle of Thermopylae, Leonidas, women, primary sources
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Skopek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2012
Datum zadání: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK