Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zneužití práva v daňovém právu
Název práce v češtině: Zneužití práva v daňovém právu
Název v anglickém jazyce: Abuse of the law in tax law
Klíčová slova: Zneužití práva, princip zákazu zneužití práva, daňové právo
Klíčová slova anglicky: Abuse of law,principle of prohibition of abuse of law, tax law
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2011
Datum zadání: 03.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 11:30
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem mé práce je vymezení institutu zákazu zneužití práva a stanovení podmínek jeho aplikace v daňovém právu. K tomuto vymezení napomůže nejprve jeho srovnání s dalšími instituty v rámci problematiky vyhýbání se daním a daňové optimalizace. Kromě toho je také cílem přiblížit právní prameny doktríny zneužití práva v právu daňovém a pokusit se zhodnotit, zda je jeho úprava v českém právním řádu dostačující.Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž pátá kapitola je věnována judikatuře a poslední šestá kapitola je určena dvěma případům z praxe, které doposud nebyly judikovány soudem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main purpose of my thesis is to characterize and analyze the doctrine of abuse of rights in relation to the tax law. Discribing the differences among the notions of tax avoidance, tax optimization and abuse of law would help to achieve above mentioned goal. The second objective is to make a conclusion if the current legal regulation of abuse of tax law is sufficient in the Czech legal system. The thesis is devided into six chapters. Fifth chapter deals with case law and last chapter concerns two cases, which have not been solved by the court yet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK