Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení ve věcech obchodního rejstříku
Název práce v češtině: Řízení ve věcech obchodního rejstříku
Název v anglickém jazyce: The Commercial Register Proceedings
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2006
Datum zadání: 28.02.2006
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK