Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní vztahy pronajímatele a nájemce bytu zejména se zaměřením na problematiku nájemného
Název práce v češtině: Právní vztahy pronajímatele a nájemce bytu zejména se
zaměřením na problematiku nájemného
Název v anglickém jazyce: Legal relations between landlord and tenant with regard to the issues of rental
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
  doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK