Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpoklady nabytí dědictví
Název práce v češtině: Předpoklady nabytí dědictví
Název v anglickém jazyce: Condition to acquire inheritance
Klíčová slova: Nabytí dědictví, dědická posloupnost, dědic
Klíčová slova anglicky: Acquisition of inheritance, hereditary succession, heir
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2013
Datum a čas obhajoby: 29.05.2013 11:15
Místo konání obhajoby: m.č. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2013
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK