Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava dědění ze závěti v České republice a Itálii
Název práce v češtině: Právní úprava dědění ze závěti v České republice a Itálii
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of testamentary succession in the Czech republic and Italy
Klíčová slova: Dědické právo, Závěť
Klíčová slova anglicky: Law of succession, Last will
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2012 11:00
Místo konání obhajoby: v m.č.236
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK