Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie vývoje lesního práva v Čechách a na Moravě
Název práce v češtině: Historie vývoje lesního práva v Čechách a na Moravě
Název v anglickém jazyce: History of Forest Law Development in Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2006
Datum zadání: 30.05.2006
Datum a čas obhajoby: 03.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2007
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
  prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK