Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hrad Švihov
Název práce v češtině: Hrad Švihov
Název v anglickém jazyce: Švihov Castle
Klíčová slova: Švihov, hrad, dějiny
Klíčová slova anglicky: Švihov, castle, history
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce jsou dějiny hradu Švihov ve 20. století se zvláštním přihlédnutím k dějinám objektu ve 2. polovině 20. století a na počátku 21. století a památkové využití objektu.
Seznam odborné literatury
Heber, Franz Alexander, Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser.
Kol. autorů, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého.
Durdík, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů.

Národní archiv, fond Státní památková správa 
Archiv Národního památkového ústavu 
Předběžná náplň práce
Studentka zachytí dějiny objektu v historii a zaměří se na základě dostupných pramenů a literatury na dějiny objektu v moderní éře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK