Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení vybraných chromatografických a termodynamických parametrů perfluorovaných organických kyselin metodou plynové chromatografie
Název práce v češtině: Stanovení vybraných chromatografických a termodynamických parametrů perfluorovaných organických kyselin metodou plynové chromatografie
Název v anglickém jazyce: Determination of selected chromatographic and thermodynamic parameters of perfluorinated organic acids by gas chromatography
Klíčová slova: perfluorované organické kyseliny; rozdělovací koeficient; sorpční enthalpie; sorpční entropie; sorpční Gibbsova energie; plynová chromatografie
Klíčová slova anglicky: perfluorinated organic acids; distribution coefficient; sorption ethalpy; sorption etnropy; sorptoin Gibbs energy; gas chromatography
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK