Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Obdoba křesťanských svátostí ve společenství svědků Jehovových
Název práce v češtině: Obdoba křesťanských svátostí ve společenství svědků Jehovových
Název v anglickém jazyce: Analogy of the christian sacraments in the association of Jehowah's witnesses
Klíčová slova: Ekumenický rozhovor, Křest, Památná slavnost, Svědkové Jehovovi, Svátosti, Večeře Páně
Klíčová slova anglicky: Ecumenical conversation, Baptism, Passover, Jehovah's witnesses, Sacraments, Lord's Supper
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2011
Datum zadání: 25.11.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK