Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vztah mezi petrografickými charakteristikami a vybranými technologickými vlastnostmi klastických sedimentárních hornin pro výrobu drceného kameniva
Název práce v češtině: Vztah mezi petrografickými charakteristikami a vybranými technologickými vlastnostmi klastických sedimentárních hornin pro výrobu drceného kameniva
Název v anglickém jazyce: Relationship between petrographic parameters and technological properties of clastic sedimentary rocks used for crushed stone
Klíčová slova: drcené kamenivo, klastické sedimentární horniny, mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: crushed stone, clastic sedimentary rocks, mechanical properties, technological properties
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2011
Datum zadání: 01.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK